7) Ik weet niet zeker of ik wel een perfectionist ben (zo noem ik mezelf in elk geval nooit)...

Voor ik je wat vragen stel zodat je kunt bepalen of dit traject voor jou geschikt is, wil ik je vertellen dat ik zelf ook heel lang gedacht heb dat ik geen perfectionist was.  

Ik weet het nog precies: ik zat op de bank bij een collega thuis en ze hoorde me praten. Toen ze me vervolgens een perfectionist noemde, ontkende ik dat in alle toonaarden. Nee man, dat was ik zeker niet! Want ik maakte zo vaak fouten, en ik wist heus wel dat ik niet perfect kon zijn. Perfectionisme, dat was echt niet waar ik last van had. Dacht ik…  

Als ik nu aan die situatie terugdenk, moet ik een beetje gniffelen. Ik had een heel beperkt beeld van perfectionisten, namelijk ‘mensen die altijd alles perfect (willen) doen’. Nu zie ik perfectionisme als een veel breder palet:  

* Vind je regelmatig dat je dingen beter moet doen dan je nu doet? * Oordeel je veel over jezelf? * Voel je je vaak onzeker?  

Dan noem je het misschien anders, maar heb je wel degelijk perfectionistische trekjes (net als ik destijds!)